Wat is Veilig Thuis?

Veilig Thuis is het meld- en adviespunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij Veilig Thuis kun je terecht als het thuis niet goed gaat. Of als je je zorgen maakt over anderen.
Vaak gaat het om problemen die al langer bestaan en die je niet zonder hulp van anderen kunt oplossen. Het kan ook gaan om vermoedens: je denkt dat mensen of kinderen niet veilig zijn, maar je weet het niet zeker.

Veilig Thuis is er voor iedereen

Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Voor als je in je eigen thuissituatie te maken hebt met geweld, als je vermoedt dat het bij iemand anders gebeurt, of als je zelf geweld gebruikt. Het kan gaan om allerlei vormen van geweld. Huiselijk geweld en kindermishandeling komen vaak voor, op alle leeftijden en in alle culturen. Heb jij ermee te maken? Dan ben je dus niet de enige.

Wij zijn er voor je, ook als je twijfelt

Iedereen kan bellen of chatten met Veilig Thuis; kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Je kunt vragen stellen en je zorgen delen. Of je nu zelf te maken hebt met geweld of je zorgen maakt om iemand anders. Of je nu een vermoeden hebt of het zeker weet.

Veilig Thuis geeft advies

Als je belt met Veilig Thuis krijg je een medewerker aan de telefoon die naar je verhaal luistert. Je kunt je zorgen delen en vragen stellen. De medewerker zet samen met jou alles op een rij, beantwoordt je vragen en geeft advies. Samen bedenken jullie wat er het beste kan gebeuren. Als je belt voor advies hoef je niet te vertellen om wie het gaat. Ook kun je anoniem je verhaal doen en om advies vragen.

Wat gebeurt er als je een melding doet?

Soms is de situatie zo ernstig dat je een melding wilt of moet doen. Ook dan bespreek je je zorgen met de medewerker van Veilig Thuis. Veilig Thuis bekijkt met degene(n) om wie het gaat, wat er aan de hand is en wat er eventueel nodig is om het veilig te maken. Als het nodig is komt Veilig Thuis direct in actie. Als je een melding doet, moet Veilig Thuis wel weten wie je bent. Als het echt nodig is kunnen we afspreken dat we dit niet vertellen tegen de personen over wie je een melding doet. We bespreken dan wel met jou wat dat voor de betrokkenen betekent. Het is immers voor de personen over wie jij meldt erg vervelend als wij hun niet kunnen vertellen wie zich zorgen over hen maakt.

Hoe werkt het als je als professional een melding doet?

Werk je in de sector gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp of justitie? Dan mag je uiteraard ook altijd advies aan ons vragen.

Als je een melding wilt doen, moet je de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling volgen. Dat betekent onder andere dat je je zorgen ook met de directbetrokkenen bespreekt. Meer over de meldcode lees je op onze website en/ of in de folder over de meldcode.

Veilig Thuis organiseert hulp

Als we een melding in ontvangst hebben genomen noteert Veilig Thuis wel en houden we in een dossier bij welke stappen we zetten. Soms is snel duidelijk wat er nodig is in een gezin. In dat geval gaat Veilig Thuis deze hulp organiseren. Meestal schakelt Veilig Thuis een hulpverlener uit jouw gemeente in. Het kan dan gebeuren dat je zelf nooit contact hebt met Veilig Thuis, maar samen met de hulpverlener de veiligheid kunt herstellen.

Veilig Thuis doet onderzoek

Soms is niet duidelijk wat er aan de hand is, dan moet dat eerst uitgezocht worden. Veilig Thuis praat dan met iedereen in het gezin en met anderen die kunnen helpen bij het herstel van de veiligheid. Veilig Thuis doet dat zo veel mogelijk samen met de mensen om wie het gaat. Maar lukt dat niet en is het voor de veiligheid van kinderen of volwassenen nodig, dan kan Veilig Thuis ook onderzoek doen zonder dat de betrokkenen het daarmee eens zijn. Is na onderzoek nog hulp nodig dan organiseren we de hulp.

Veilig Thuis werkt samen met andere organisaties

Om ons werk te kunnen doen werkt Veilig Thuis samen met veel organisaties, zoals de hulpverleners in jouw gemeente, gespecialiseerde hulpverleners, artsen, scholen, politie en justitie en de Raad voor de Kinderbescherming.

Veilig Thuis geeft voorlichting

Veilig Thuis werkt samen met professionals van andere organisaties aan veiligheid in gezinnen en het doorbreken van geweldspatronen. We investeren graag in die samenwerking en zoeken onze collega-professionals dan ook actief op. Zo geven we bijvoorbeeld voorlichting aan professionals in verschillende beroepsgroepen over huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Hier lees je daar meer over.

Veilig Thuis voert het Tijdelijk Huisverbod uit

Soms treft de politie of Veilig Thuis bij mensen thuis een dreigende situatie aan. Met het tijdelijk huisverbod bestaat de mogelijkheid om in zo’n situatie in te grijpen. In dat geval moet een van de volwassenen het huis verlaten en mag de uithuisgeplaatste minimaal 10 en maximaal 28 dagen geen contact met de andere gezinsleden hebben. Daarmee zijn partner, kinderen of andere huisgenoten veiliger.

In deze periode bekijkt Veilig Thuis met alle betrokkenen wat er moet gebeuren om het geweld definitief te stoppen.

Crisis Interventie Team (CIT)

Het Crisis Interventie Team (CIT) komt in actie bij crisissituaties, waarbij er voor een kind of jongere tot 18 jaar (en/of voor de ouders) een ernstige bedreigende situatie is ontstaan. Het gaat om situaties waarbij de veiligheid van het kind en de stabiliteit van het gezin niet meer gewaarborgd kan worden. (De leeftijdgrens kan oplopen tot 23 jaar mits er al jeugdhulp van de gemeente loopt).
Het CIT werkt alleen in de regio Zuidoost en is onderdeel van Veilig Thuis Oost-Brabant. Hier lees je meer over het CIT.

Veilig Thuis voert taken uit voor Centrum Seksueel Geweld

Veilig Thuis voert taken uit voor het Centrum Seksueel Geweld (CSG) in de regio. Slachtoffers van aanranding of verkrachting kunnen bij CSG Brabant-Oost terecht voor medische en psychologische zorg en forensisch onderzoek. Het CSG is een samenwerkingsverband tussen Veilig Thuis, ziekenhuizen, GGD en politie.

Heb je te maken (gehad) met seksueel misbruik? Dan kun je gratis bellen met:
0800-0188

Ga naar de CSG website voor meer informatie.


 

Als je meer wilt weten over wat Veilig Thuis doet, informeer dan bij jouw contactpersoon.