Wat doet veilig thuis

Veilig Thuis is er voor advies en ondersteuning rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij Veilig Thuis kun je terecht als het thuis niet goed gaat of als je je zorgen maakt over anderen. Vaak gaat het om problemen die al lang bestaan en die je niet zonder hulp van anderen kunt oplossen. Maar het kan ook gaan om vermoedens: je denkt dat mensen of kinderen niet veilig zijn, maar je weet het niet zeker.

Veilig Thuis is er voor iedereen

Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Als je zelf slachtoffer bent, als je je zorgen maakt om een ander, of als je zelf geweld gebruikt. Het kan gaan om allerlei vormen van geweld. Huiselijk geweld en kindermishandeling komen vaak voor, op alle leeftijden en in alle culturen. Het zijn zelfs de meest voorkomende vormen van geweld. Als jij ermee te maken hebt, ben je dus niet de enige. Het is belangrijk dat het thuis weer veilig wordt en dat er hulp voor iedereen komt, want het geweld stopt niet vanzelf. Iemand moet de eerste stap zetten! Ben jij dat?

Wat gebeurt er als je contact opneemt met Veilig Thuis?

Je kunt contact met ons opnemen voor advies en ondersteuning. Voor jezelf of voor een ander. Je overlegt met een medewerker die goed naar je verhaal luistert. Deze medewerker beantwoordt vragen en geeft advies.

Veilig Thuis geeft advies

De medewerker kijkt samen met jou welke stappen jij kunt zetten, of er professionele hulp nodig is en welke hulp dan het beste is. De naam van degene over wie het gaat, schrijven we niet op. Als je wilt of als dat nodig is, kun ook jij anoniem blijven. Ons advies kan van alles inhouden, tips om jouw veiligheid te vergroten, tips over hulp die je een ander kan bieden. Belangrijk om te weten is dat, als we je advies geven, we verder geen actie ondernemen. Jij bent dan aan zet om de veiligheid te herstellen. Als advies niet voldoende is of als je zeker weet dat jij niet meer in staat bent om de veiligheid te herstellen kun je een melding doen over jouw zorgen. Dit kan telefonisch of schriftelijk per post of mail. Als je als professional een melding wilt doen, kan dat via deze pagina: meldcode voor professionals. Daarna bekijken we met jou welke problemen er zijn en welke hulp nodig is.

Veilig Thuis organiseert hulp

Als we een melding in ontvangst hebben genomen schrijft Veilig Thuis wel namen op en houden we in een dossier bij welke stappen Veilig Thuis zet. Soms is snel duidelijk wat er nodig is in een gezin. In dat geval gaat Veilig Thuis deze hulp organiseren. Meestal zal Veilig Thuis een hulpverlener uit jouw gemeente inschakelen. Het kan dan gebeuren dat je zelf nooit contact hebt met Veilig Thuis maar samen met de hulpverlener de veiligheid kunt herstellen.

Veilig Thuis doet onderzoek

Soms is niet duidelijk wat er aan de hand is, dan moet dat eerst uitgezocht worden. Veilig Thuis praat dan met iedereen in het gezin en met anderen die kunnen helpen bij het herstel van de veiligheid. Veilig Thuis doet dat zo veel mogelijk samen met de mensen om wie het gaat. Maar lukt dat niet en is het voor de veiligheid van kinderen of volwassenen nodig, dan kan Veilig Thuis ook onderzoek doen zonder dat de betrokkenen het daarmee eens zijn. Is na onderzoek nog hulp nodig dan organiseren we de hulp.

Veilig Thuis werkt samen met andere organisaties

Om ons werk te kunnen doen werkt Veilig Thuis samen met veel organisaties, zoals de hulpverleners in jouw gemeente, gespecialiseerde hulpverleners, artsen, scholen, politie en justitie en de Raad voor de Kinderbescherming.

Veilig Thuis geeft voorlichting

Veilig Thuis geeft voorlichting over allerlei onderwerpen die te maken hebben met huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Onze medewerkers kunnen je meer vertellen over de mogelijkheden.

Veilig Thuis voert het Tijdelijk Huisverbod uit

Na een melding van huiselijk geweld kan de politie samen met Veilig Thuis bekijken of een tijdelijk huisverbod kan helpen om het geweld te stoppen. In dat geval moet een van de volwassenen het huis verlaten en mag de uithuisgeplaatste minimaal 10 en maximaal 28 dagen geen contact met de andere gezinsleden hebben. In deze periode bekijkt Veilig Thuis met alle betrokkenen wat er moet gebeuren om het geweld definitief te stoppen.

Crisis Interventie Team

HET CRISIS INTERVENTIE TEAM ‘Het CIT’

Het CIT werkt alleen in de regio Zuidoost en wordt ingezet bij een crisissituatie waarbij er voor een kind of jongere tot 18 jaar (en/of voor de ouders) een ernstige bedreigende situatie is ontstaan waardoor de veiligheid van het kind en de stabiliteit van het gezin niet meer gewaarborgd kan worden. (De leeftijdgrens kan oplopen tot 23 jaar mits er al jeugdhulp van de gemeente loopt).

Crisissituaties kunnen worden veroorzaakt door gedrag- en/of opvoedproblemen, gezinsproblemen en/of psychische problemen. Indien nodig dan is een medewerker van het CIT binnen twee uur ter plaatse en wordt er binnen 24 uur vervolghulp geregeld. Het CIT zal ter plaatste altijd al waar nodig veiligheidsafspraken maken.

Het CIT werkt nauw samen met sociale wijkteams en regionale ketenpartners.

Hoe kan ik het CIT bereiken?

Het CIT is te bereiken op 088-0666987 of cit@vtzob.nl

Wanneer bellen?

  • Bij een plotseling ernstige ontregeling in de fysieke, sociale- en/of psychische gesteldheid van een kind en/of ouders.
  • Bij een crisis in een gezin, bijvoorbeeld door kindermishandeling, seksueel misbruik, relatieproblemen en/of psychiatrische problemen van ouders.
  • Als adequaat handelen en acute inzet van vervolghulp noodzakelijk is om schade te voorkomen.

N.B. Bij een psychiatrische crisis kunt u dit ook rechtstreeks bij de huisarts melden. Het CIT is onderdeel van Veilig Thuis Oost-Brabant, regio Zuidoost-Brabant.

Wie kan bellen?

Binnen kantoortijden (ma – vr, 09-17u) bel je in geval van crisis over je eigen gezin, altijd als eerste het lokale wijkteam (je eigen gemeente die jeugdhulp biedt). Waar nodig zal het lokale wijkteam voor de inzet van crisishulp het CIT benaderen.

Buiten kantoortijd kunnen gezinsleden waar de crisis over betreft, rechtstreeks het CIT bellen op 088-0666987.

Alle overige personen die de crisis signaleren (zoals huisartsen, politieagenten, leerkrachten, buren, familieleden of vrienden) adviseren wij altijd contact op te nemen met Veilig Thuis via het nummer 0800-2000. Veilig Thuis denkt met je mee, geeft advies, en kan waar nodig te allen tijde een zorgmelding aannemen. Veilig Thuis zal waar nodig direct het CIT inschakelen als er direct hulp nodig is in een gezin.

De werkwijze van het CIT

Wanneer u het CIT belt, krijgt u een ervaren hulpverlener aan de lijn. Hij/zij probeert helder te krijgen wat er aan de hand is en welke zorg nodig is. Vervolgens bepaalt de medewerker van het CIT samen met u of de veiligheid van het kind in het geding is. Als dat niet het geval is, dan krijgt u een advies voor de beste vervolgactie. Als er direct actie nodig is dan wordt u teruggebeld en verteld welke actie wordt ingezet. Indien nodig komt het CIT naar de crisissituatie toe. Het CIT probeert altijd eerst of de crisis kan worden opgelost met hulp in het gezin zodat het kind in zijn vertrouwde omgeving kan blijven.

Direct ingrijpen in onveilige situaties

In zeer ernstige of onveilige situaties – of wanneer hulp binnen het gezin niet toereikend is – wordt het kind direct naar een veilige plek gebracht. Liefst bij familie of vrienden, maar er is ook ruimte bij de jeugdhulpinstellingen. Dit gebeurt met instemming van de ouders of de jongere. Als er instemming ontbreekt, dan wordt het verblijf buiten het gezin geregeld via de rechter. Na het oplossen van de acute crisissituatie regelt het CIT de toegang naar de juiste vorm van ondersteuning en/of zorg. Daarbij speelt de inzet van de eigen kracht en de mogelijkheden van het gezin en het sociaal netwerk een rol.

Advies en consultatie

Wanneer u als hulpverlener in de sociale wijkteams betrokken bent bij een gezin waar een crisis of spoedeisende situatie dreigt te ontstaan, kunt u voor advies en consultatie ook terecht bij het CIT.

Als je meer wilt weten over wat Veilig Thuis doet, informeer dan bij jouw contactpersoon.