Crisis Interventie Team / CIT

  • Heb je te maken met een crisissituatie bij jou thuis en ben je zelf de ouder of jeugdige (tot 18 jaar)?
  • Gaat het om een ernstige, bedreigende situatie voor jezelf, je ouder(s) of je kind én kan het niet wachten tot de volgende werkdag?
  • Is het avond, nacht of weekend?
  • Woon je in de regio Zuidoost-Brabant?

Als er géén sprake is van een kinderbeschermingsmaatregel
(Dus: geen ondertoezichtstelling/OTS of voogdijmaatregel)
Buiten kantoortijden:
Bel het Crisisinterventieteam (CIT) Zuid Oost Brabant: 088 0666 987.
Binnen kantoortijden
(maandag t/m vrijdag tussen 09:00 – 17:00u)
Bel het algemene nummer voor jeugdhulp in je gemeente. Ook als je nog niet bent aangemeld voor hulp.
Als er wél sprake is van een kinderbeschermingsmaatregel
(Dus: een ondertoezichtstelling/OTS of voogdijmaatregel)
Buiten kantoortijden:
Bel Spoedeisende Zorg (SEZ) op telefoonnummer 088 0666999.
Binnen kantoortijden:
(maandag t/m vrijdag tussen 09:00 – 17:00u)
Bel met jullie (gezins)voogd (of diens kantoor voor een vervangende collega).

Andere hulp

Gaat het om een ernstige, bedreigende situatie voor jezelf, je ouder(s) of je kind én is er acute onveiligheid?
Bel 112!

Ben je een omstander van het gezin (zoals familie/buren/een professional) en maak je je zorgen? 
Bel Veilig Thuis 0800-2000

Gaat het om een ernstige, bedreigende situatie én acute onveiligheid voor een kind of ouder(s) en ben je een omstander?
Bel 112 en daarna Veilig Thuis 0800-2000

Is er sprake van een psychiatrische crisis?
Bel je huisarts (binnen kantoortijden) of de huisartsenpost (buiten kantoortijden).

 

Meer lezen over het CIT

Het CIT werkt alleen in de regio Zuidoost en komt in actie bij crisissituaties, waarbij er voor een kind of jongere tot 18 jaar (en/of voor de ouders) een ernstige bedreigende situatie is ontstaan. Het gaat om situaties waarbij de veiligheid van het kind en de stabiliteit van het gezin niet meer gewaarborgd kan worden. (De leeftijdgrens kan oplopen tot 23 jaar mits er al jeugdhulp van de gemeente loopt). Hieronder lees je meer over het CIT.

Wanneer is er sprake van een crisis?

We spreken van een crisissituatie, als een mogelijk gevaarlijke situatie ontstaat door gedrag- en/of opvoedproblemen, gezinsproblemen en/of psychische problemen. Een situatie waarin meteen actie en hulp vereist is om schade te voorkomen.

Het gaat dan misschien om een situatie die al wat langer speelt, maar die ineens uit de hand dreigt te lopen. Denk aan plotseling agressief gedrag, extreme angst, enorme neerslachtigheid of woede.

Ook kan het gaan om een crisis door bijvoorbeeld kindermishandeling, seksueel misbruik, relatieproblemen en/of psychiatrische problemen van ouders.

Als het nodig blijkt, is een medewerker van het CIT binnen twee uur ter plaatse en maakt er veiligheidsafspraken met het gezin. Ook regelt de CIT medewerkers binnen 24 uur vervolghulp als daar dringend behoefte aan is.

Is er een psychiatrische crisis? Meld dit dan rechtstreeks bij de huisarts!

Hoe werkt het CIT?

Wanneer je het CIT belt, krijg je een ervaren crisismedewerker aan de lijn. Hij/zij probeert helder te krijgen wat er aan de hand is en welke zorg je gezin nodig heeft. Vervolgens stelt de CIT-medewerker samen met jou vast of de veiligheid van het kind in het geding is.

Is de veiligheid van je kind / gezin niet in het geding? Dan krijg je advies voor de beste vervolgacties.

Is er direct actie nodig? Dan belt de CIT-medewerker je snel terug en vertelt je welke acties worden ingezet. Indien nodig komt een CIT-medewerker naar de crisissituatie toe. Het CIT probeert altijd eerst de crisis op te lossen door hulp te bieden in het gezin, zodat je kind in zijn/haar vertrouwde omgeving kan blijven.

Als de situatie heel ernstig is

Soms is een situatie zo ernstig of onveilig, dat hulp binnen het gezin niet toereikend is. Dan wordt je kind naar een veilige plek gebracht. Het liefst bij familie of vrienden, maar een enkele keer brengen we een kind onder bij een jeugdhulpinstelling. Dit gebeurt met instemming van de ouders of de jongere zelf. Als de ouders of jongere daar niet mee instemt, kunnen we het verblijf buiten het gezin regelen via de rechter. Na het oplossen van de acute crisissituatie regelt het CIT de toegang naar de juiste vorm van ondersteuning en/of zorg. Daarbij spelen welwillendheid, mogelijkheden en het sociaal netwerk van het gezin een rol.

Waar is het CIT actief?

Het CIT werkt voor de regio Zuidoost-Brabant. Je kunt dus een beroep doen op het CIT als je woont in één van deze gemeenten: Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Gemert-Bakel, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-de Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

Over het CIT

Het CIT is onderdeel van Veilig Thuis Oost-Brabant en werkt in opdracht van de 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant.
Het CIT werkt nauw samen met sociale wijkteams en regionale ketenpartners.

Advies en consultatie voor professionals

Ben je als hulpverlener in een sociaal wijkteam betrokken bij een gezin, waar een crisis of spoedeisende situatie dreigt te ontstaan? Dan kun je voor advies en consultatie ook terecht bij het CIT.