Kind-oudermishandeling

Kind-oudermishandeling is mishandeling door een kind gericht op zijn ouder(s). Bij kind-oudermishandeling wil je kind macht en controle krijgen over jou als ouder. Dit gaat verder dan de ruzies en spanningen die tussen bijna alle ouders en kinderen wel eens voorkomen. En kan in alle leeftijdscategorieën voorkomen. Je kind mishandelt je lichamelijk of psychisch of buit je financieel uit. En dit kan grote gevolgen hebben voor iedereen in je gezin.

De gevolgen voor het kind

Als je gewend bent om geweld te gebruiken tegen je ouders is (later) het aangaan van een volwassen, gelijkwaardige relatie niet eenvoudig.

De gevolgen voor ouders

Vooral de psychische schade die je als ouder ondervindt laat diepe wonden na. Als ouder blijf je erg lang loyaal naar je kind, je schaamt je en vindt het moeilijk om hulp te zoeken bij het stoppen van het geweld. Het taboe is groot. Toch hoef je je niet te schamen, want uit onderzoek blijkt dat kind-oudergeweld vaak voorkomt.

De gevolgen voor de rest van het gezin

Kinderen uit een gezin waar geweld voorkomt, kunnen ernstige trauma’s oplopen, ook als ze het geweld niet zelf hebben gezien. Ze groeien op met twijfels en verwarring over de betekenis van liefde, intimiteit en geweld. De meest voorkomende reacties van kinderen zijn verdriet, angst, boosheid en machteloosheid. Vooral de angst dat je nooit weet wat je thuis aantreft of wanneer er weer ruzie zal zijn, is voor kinderen ernstig.

Dit kun je doen

Het is belangrijk dat het thuis weer veilig wordt en dat er hulp voor iedereen komt, want het geweld stopt niet vanzelf. Iemand moet de eerste stap zetten! Ben jij dat?

Praat erover met iemand die je vertrouwt

Als er in jouw gezin sprake is van kind-oudermishandeling

Praten met iemand in jouw omgeving kan een eerste stap zijn. Vaak zijn er meer mensen bereid je te helpen dan je zelf denkt. Of kan het goed voelen om je hart te luchten. Bij een goede vriend, een familielid of een buurman of -vrouw die je vertrouwt. Wat jij het prettigst vindt.

Als je je zorgen maakt over iemand anders

Als je je zorgen maakt om iemand anders, praat erover met iemand die je vertrouwt. Vaak ben je niet de enige die iets heeft gemerkt. Samen kun je bespreken wat je het beste kunt doen.

Als je een professional bent, volg je de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Praat met de personen om wie het gaat

Praten met personen over wie jij je zorgen maakt, is een grote stap. Je weet meestal niet precies wat er aan de hand is. En je wilt de ander niet kwetsen. Daarnaast kan een slachtoffer of pleger van geweld zich misschien schamen en dit verborgen willen houden. Het kan ook voorkomen dat zorgen onterecht zijn. Toch is het goed om daar achter te komen. Als er wel sprake is van geweld, kun je samen bespreken hoe je hier iets aan kunt doen.

Zoek hulp

Het geweld stopt niet vanzelf. Wil je weten waar je hulp kunt zoeken? Op onze website vind je tips bij Hulp zoeken en verder lezen.

Neem contact op met Veilig Thuis

Als je belt met Veilig Thuis krijg je een medewerker aan de telefoon die naar je verhaal luistert. Je kunt je zorgen delen en vragen stellen. De medewerker zet samen met jou alles op een rij, beantwoordt je vragen en geeft advies. Samen bedenken jullie wat er het beste kan gebeuren.
Als je belt voor advies hoef je niet te vertellen om wie het gaat. Ook kun je anoniem je verhaal doen en om advies vragen.

Soms is de situatie zo ernstig dat je een melding wilt of moet doen. Ook dan bespreek je je zorgen met de medewerker van Veilig Thuis. Veilig Thuis bekijkt met degene(n) om wie het gaat, wat er aan de hand is en wat er eventueel nodig is om het veilig te maken.

Twijfel je? Bel dan, eventueel anoniem, voor advies. Want anders gebeurt er niets!

Directe nood? Neem contact op met de politie

Bel in geval van nood altijd direct 112.