Ik ben professional en wil een melding doen. Zo werkt de meldcode.

Sinds 1 januari 2019 werken professionals met de Verbeterde meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling .

Meldcode is een overzichtelijk vijfstappenplan waarin staat wat van jou als professional wordt verwacht als je vermoedens hebt van huiselijk geweld of kindermishandeling. Sinds de Verbeterde meldcode werkt jouw beroepsgroep met een eigen afwegingskader. Dit afwegingskader beschrijft wanneer een melding noodzakelijk is en hoe goede hulp eruit ziet.

  • Bij spoed/urgente casussen is telefonisch overleg noodzakelijk om bij acute onveiligheid snel te handelen.
  • Geen spoed; maar wel zorgen, doorloop dan eerst de meldcode. Telefonisch overleg met Veilig Thuis is in elke casus wenselijk.