Voorlichting

 • Wil je meer kennis over huiselijk geweld en kindermishandeling? 
 • Weet je wat de signalen zijn? 
 • Wil je leren hoe je vermoedens van onveiligheid en/of geweld bespreekbaar maakt? 
 • Wil je weten hoe je de Wet meldcode en huiselijk geweld en kindermishandeling in jouw organisatie kunt toepassen? 

Voor al deze vragen kun je terecht bij Veilig Thuis Oost-Brabant. Ons doel is bewustwording, kennis overdragen en/of handelingsvaardigheden aanreiken, afgestemd op de beroepspraktijk.  

In sommige gemeenten in de regio Oost-Brabant is voorlichting opgenomen in de overeenkomst met Veilig Thuis; in andere gemeenten niet en worden afspraken op maat gemaakt.  

Meer informatie 
Regio Brabant Noordoost: info.denbosch@veiligthuisob.nl
Regio Zuidoost-Brabant: voorlichtingen.helmond@veiligthuisob.nl

Nieuw: ‘Kijkje in de keuken’ voor professionals

Veilig Thuis werkt samen met professionals van andere organisaties aan veiligheid in gezinnen en het doorbreken van geweldspatronen. We investeren graag in die samenwerking en zoeken onze collega-professionals dan ook actief op. Andersom zijn professionals die meer willen weten over onze werkwijze van harte welkom om een kijkje te nemen bij Veilig Thuis. Of je nu werkzaam bent in een wijkteam, als leerkracht, als huisarts, als ZZP’er, ambulant of residentieel, verpleegkundige/verzorgende, maatschappelijk werker, psycholoog etc.

Een paar keer per jaar organiseren we een ‘Kijkje in de keuken’, waarbij medewerkers van Veilig Thuis antwoord geven op vragen als:

 • Wanneer zoek ik contact met Veilig Thuis?
 • Betekent contact zoeken met Veilig Thuis altijd een melding maken?
 • Wat is het verschil tussen Frontoffice en Backoffice bij Veilig Thuis en welke disciplines werken er?
 • Welke taken heeft Veilig Thuis?
 • Voor welke doelgroep werkt Veilig Thuis?
 • Wat gebeurt er met een melding?
 • Wie monitort of afspraken worden nagekomen?
 • En natuurlijk jouw vragen!

Wij hanteren een maximale groepsgrootte van 12 deelnemers, met een maximum van 2 personen vanuit 1 organisatie.
Er zijn geen kosten aan verbonden.