Partnergeweld

Partnergeweld is al het geweld dat plaatsvindt tussen (ex-)partners. Het kan gaan om lichamelijke mishandeling, seksueel geweld, psychische mishandeling. Partnergeweld komt vaak voor, op alle leeftijden en in alle culturen. Als je ermee te maken hebt ben je dus niet de enige.

Het geweld ontstaat niet ineens, maar sluipt meestal langzaam de relatie binnen. Vaak kun je zelf niet eens meer aangeven wanneer en hoe het precies begon. De gevolgen zijn groot; mensen die te maken hebben met partnergeweld, kunnen te maken krijgen met lichamelijke en/of psychische klachten.
In veel relaties waarin geweld voorkomt, zie je een soort geweldsspiraal. Dat betekent dat naarmate het geweld vaker voorkomt, het steeds ernstiger wordt. Daarmee wordt ook de relatie complexer en wordt het steeds moeilijker om de spiraal te doorbreken. Als er niets gebeurt in de relatie, zal na verloop van tijd de spanning weer oplopen en is er opnieuw geweld.

Kinderen en partnergeweld

Kinderen die wonen in een gezin waar geweld voorkomt, kunnen ernstige trauma’s oplopen. Ook als ze het geweld niet zelf hebben gezien. Ze groeien op met twijfels en verwarring over de betekenis van liefde, intimiteit en geweld. De meest voorkomende reacties van kinderen zijn verdriet, angst, boosheid en machteloosheid. Vooral de angst dat ze nooit weten wat ze thuis aantreffen of wanneer er weer ruzie zal zijn is voor kinderen ernstig.

Jongeren en partnergeweld

Ook jongeren kunnen te maken krijgen met partnergeweld, ook wel eens dating violence genoemd. Soms hebben jongeren al in de verkeringstijd te maken met geweld in een relatie. Vaak is zo’n partner hun eerste echte vriendje of vriendinnetje, waarmee ze de eerste romantische ervaringen hebben.

Dating violence kan om allerlei vormen van geweld gaan, zoals schelden, beledigen, jaloezie, isoleren van familie en vrienden, negeren, persoonlijke spullen vernielen, geheimen doorvertellen, slaan, aan haren trekken, ongewenst seksueel aanraken, geweld gebruiken om seks te hebben, verkrachting of aanranding.

Dit kun je doen

Zelf zorgen dat het geweld in een relatie stopt is vaak te moeilijk, omdat degenen in die relatie niet weten hoe ze hun relatie kunnen veranderen of bang zijn om er met hun partner over te praten.

Het is belangrijk dat het thuis weer veilig wordt en dat er hulp voor iedereen komt, want het geweld stopt niet vanzelf. Iemand moet de eerste stap zetten! Ben jij dat?

Praat erover met iemand die je vertrouwt

Heb je te maken met huiselijk geweld in jouw gezin? Blijf er niet mee rondlopen.

Als er geweld is tussen jou en je partner

Praten met iemand in jouw omgeving is een belangrijke eerste stap. Vaak zijn er meer mensen bereid je te helpen dan je zelf denkt. Een goede vriend, een familielid of een buurman of -vrouw die je vertrouwt. Wat jij het prettigst vindt. Als je eenmaal die eerste stap hebt gezet, zul je merken dat het best goed voelt om je hart te luchten.

Behalve jouw verhaal vertellen aan deze persoon kun je ook vragen of hij of zij met je mee gaat naar een hulpinstantie.

Je kunt ook praten met lotgenoten, mannen en vrouwen, die hetzelfde meemaken als jij. Of je kunt zelf naar goede hulp zoeken. Tips vind je bij Hulp zoeken en verder lezen.

Als je als kind geweld tussen je ouders meemaakt

Praten met iemand in jouw omgeving is een belangrijke eerste stap. Vaak zijn er meer mensen bereid je te helpen dan je zelf denkt. Als je het niet aandurft om met een volwassene te praten dan kun je misschien praten met iemand van jouw leeftijd. Een vriend, buurmeisje of klasgenoot die je vertrouwt. Wat jij het prettigst vindt. Als je eenmaal die eerste stap hebt gezet zul je merken dat het best goed voelt om je hart te luchten. Daarna kun je misschien wel praten met een volwassene, bijvoorbeeld iemand op school, een buurvrouw of een oom of tante.

Als je je zorgen maakt over iemand anders

Als je je zorgen maakt om iemand anders, praat er dan over met iemand die je vertrouwt. Vaak ben je niet de enige die iets heeft gemerkt. Iemand anders kijkt misschien op een heel andere manier naar jouw verhaal. Samen kun je bespreken wat je hierna het beste kunt doen. En als je een professional bent, volg je de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Praat met de personen om wie het gaat

Praten met personen over wie jij je zorgen maakt, is een grote stap. Je weet meestal niet precies wat er aan de hand is. En je wilt de ander niet kwetsen. Daarnaast kan een betrokkene zich misschien schamen en dit verborgen willen houden. Dit kan het lastig maken het gesprek aan te gaan. Realiseer je echter dat het voor een betrokkene juist ook heel helpend kan zijn dat iemand anders het bespreekbaar maakt. Zelf durven ze de stap niet te zetten om erover te gaan praten. Het bespreekbaar maken van zorgen door iemand anders, kan een eerste stap zijn om er juist wel over te praten, wat ook een grote opluchting kan zijn. Het kan ook voorkomen dat zorgen niet kloppen. Dan is het ook goed om daar achter te komen. Als er wel sprake is van geweld, kun je samen bespreken hoe je hier iets aan kunt doen.

Neem contact op met Veilig Thuis

Als je belt met Veilig Thuis krijg je een medewerker aan de telefoon die naar je verhaal luistert. Je kunt je zorgen delen en vragen stellen. De medewerker zet samen met jou alles op een rij, beantwoordt je vragen en geeft advies. Samen bedenken jullie wat er het beste kan gebeuren.
Als je belt voor advies hoef je niet te vertellen om wie het gaat. Ook kun je anoniem je verhaal doen en om advies vragen.

Soms is de situatie zo ernstig dat je een melding wilt of moet doen. Ook dan bespreek je je zorgen met de medewerker van Veilig Thuis. Veilig Thuis bekijkt met degene(n) om wie het gaat, wat er aan de hand is en wat er eventueel nodig is om het veilig te maken.

Twijfel je? Bel dan, eventueel anoniem, voor advies. Want anders gebeurt er niets!

Directe nood? Neem contact op met de politie

Bel in geval van nood altijd direct 112.