Veilig Thuis Oost-Brabant

Telefoon

0800 2000 (gratis, 24 uur per dag bereikbaar)

Professionals regio Brabant Noordoost: 088 243 93 00
Professionals regio Zuidoost-Brabant: 088 243 94 00
Fax 088 243 93 01 BNO / 088 243 94 01 ZOB

Bel bij direct gevaar altijd 112

E-mail

info.denbosch@veiligthuisob.nl
info.helmond@veiligthuisob.nl

Het CIT: CRISIS INTERVENTIE TEAM

088 0666987 (24 uur per dag bereikbaar)
Bel bij direct gevaar altijd 112
E-mail: cit@vtzob.nl

Bezoekadres

Pettelaarpark 66
5216 PP ’s-Hertogenbosch

Sobriëtasplein 102
5701 MJ Helmond

Postadres

Postbus 1163 5200 BE ’s-Hertogenbosch
Postbus 761, 5700 AT  Helmond