15 juni 2021 is de Internationale dag tegen ouderenmishandeling

Eén op de twintig ouderen wordt mishandeld. Soms opzettelijk maar ook vaak vanuit overbelasting, onmacht en gebrek aan kennis. Bij een op de drie mantelzorgers van dementerende ouderen is er sprake van ontspoorde zorg. Meer dan de helft van de plegers is familie: kinderen, kleinkinderen en andere personen uit de directe nabijheid van de oudere.
Als oudere ben je vaak kwetsbaar en afhankelijkheid van zorg en durf je niets te zeggen uit angst of schaamte.

Op 15 juni 2021 wordt er wereldwijd aandacht besteed aan het onderwerp ouderenmishandeling.
Veilig Thuis wil zich samen met vele anderen inzetten om het taboe op ouderenmishandeling verder te doorbreken en te komen tot een goede ketenaanpak van preventie en signaleren, van melden tot ondersteuning én hulp. Op onze website vind je meer informatie over ouderenmishandeling en ontspoorde zorg en folders en signalenkaarten die je ter ondersteuning van het bespreekbaar maken van dit thema kunt gebruiken.