Week tegen de kindermishandeling

In Nederland groeien ruim 118.000 kinderen op in onveilige gezinssituaties. En dat heeft grote gevolgen, want kindermishandeling kan blijvende psychische of lichamelijke schade veroorzaken.
De Week tegen de Kindermishandeling vraagt aandacht voor dit grote maatschappelijke vraagstuk. Deze week, die de Taskforce Kindermishandeling en Seksueel Misbruik sinds 2013 organiseert, vindt plaats van 20 tot en met 26 november.

Omgeving is belangrijk
Als er sprake is van kindermishandeling, dan is dat bijna altijd het gevolg van onmacht. Vaak schamen ouders zich en vinden het moeilijk om erover te praten. Een kind denkt misschien wel dat het zijn schuld is. Het kan zich machteloos of bang voelen. Meestal praten kinderen en ouders er zelf niet over dat het niet goed gaat thuis. Dan is het erg belangrijk dat mensen in hun omgeving opmerken dat er zorgen zijn én daar iets mee doen.

Schade
Kindermishandeling kan lang schade veroorzaken, ook als kinderen volwassen zijn geworden. Het verhaal van Jan in RTLnieuws van 13 oktober 2017 laat dit helaas goed zien:
Jan (niet zijn echte naam) werd als kind geestelijk en fysiek mishandeld door zijn vader. Hij schrok van zijn eigen gedrag toen hij zelf vader was geworden. “Ik ben een gezond denkend mens, maar soms in stressvolle situaties ging ik er in mijn hoofd niet goed mee om. Toen ik na een slapeloze periode door een huilbaby mezelf er op betrapte dat ik het kind wel in de hoek van de kamer kon gooien, schrok ik. Je bent dan zo wanhopig en je weet niet hoe je met bepaalde situaties moet omgaan.”
Jan heeft twee kinderen, die nu 12 en 14 jaar oud zijn. Hij merkte dat hij door de geestelijke en fysieke mishandeling door zijn ouders problemen heeft met het omgaan met zijn eigen kinderen. “Toen ik een klein kind was, werd ik verwaarloosd. Mijn ouders hadden geen enkele aandacht en interesse voor mij en mijn zusje. Ze kregen kinderen omdat dat nu eenmaal zo hoorde. Abortus was geen optie.”
De vader van Jan werd zelf ook geslagen toen hij een kind was. “Hij was opgegroeid in een streng gereformeerd gezin met een vader met flink losse handjes.”
De geschiedenis herhaalde zich, want toen Jan zo’n jaar of 14 was, kwam er naast de geestelijke verwaarlozing ook fysieke mishandeling bij. Dat duurde een aantal jaar. Het dieptepunt was toen hij twee gebroken ribben opliep door een klap van zijn vader.
“Op mijn 17de had ik er schoon genoeg van. Ik pikte het niet meer. Op een dag was mijn vader boos. Ik stond op en zei: als je me nog een keer aanraakt, sla ik je dwars door de muur naar buiten. Ik pik het niet langer. Toen stopte het.”
Nu merkt Jan er nog elke dag de gevolgen van. “Als ik zie dat er iets is met mijn zoontje, weet ik  niet hoe ik daar mee moet omgaan. Mijn vrouw zegt, ga even naast hem zitten. Sla een arm om hem heen. Maar dat vind ik moeilijk.”

Veilige toekomst
Gelukkig hebben we al veel georganiseerd om er samen voor te zorgen dat kinderen een veilige toekomst kunnen hebben. Denk bijvoorbeeld aan de Meldcode Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling. Die helpt professionals om signalen te zien en te bespreken. Of de spotjes op televisie en radio, die mensen oproepen om hun vermoedens te bespreken. En natuurlijk zijn er ook de expertisecentra als Veilig Thuis, die samen kunnen werken aan een veilig toekomst voor kinderen.

Samen sterk
Maar ondanks alle goede inzet daalt het aantal slachtoffers van kindermishandeling niet. De Week tegen Kindermishandeling is dan ook nog steeds relevant. Het thema van de Week tegen Kindermishandeling 2017 is ‘Verbind voor het kind’. Samen kunnen we immers de sterkste aanpak tegen kindermishandeling realiseren. Iedere professional is een onmisbare schakel en kan vanuit zijn expertise bijdragen aan een veiligere situatie. Deel je zorg, betrek de ouders en het kind, en werk samen.

Activiteiten
Overal in het land worden daarom activiteiten georganiseerd om de krachten te bundelen, kennis en ervaring met elkaar te delen en van elkaar te leren. Meer informatie over activiteiten bij jou in de buurt vind je hier: http://www.weektegenkindermishandeling.nl/home