Onderzoek Seksuele uitbuiting van minderjarigen: aandacht voor plegers

Bijna de helft van de meisjes en 1 op de 5 jongens in Nederland maakt naar schatting een vorm van seksueel geweld mee in hun jeugd. Jaarlijks worden 1.300 kinderen en jongeren gedwongen om tegen betaling seksuele diensten te verlenen. In onderzoek naar en de aanpak van zedendelicten ligt de focus voornamelijk op slachtoffers. Over de achtergrond van plegers en wat hen hiertoe drijft, is nog weinig bekend. Een gezamenlijk onderzoeksproject in de regio Zuidoost-Brabant van Veilig Thuis, Lumens, het OM en de gemeente Tilburg zoomt daar nu op in. De eerste uitkomsten zijn gepresenteerd tijdens de Regiodag ‘Samen tegen Mensenhandel’ in Vught.