Onderzoek en Pilot MDA++

Pilot: doorbreekt nieuwe ‘totaalaanpak’ cirkel van ernstig huiselijk geweld?

Oost-Brabant start een pilot met een nieuwe aanpak voor huishoudens, waarin ernstig huiselijk geweld en kindermishandeling steeds weer de kop opsteken. Vaak spelen er meerdere problemen tegelijk, zoals schulden, ziekte, verslaving, psychische problemen en/of criminaliteit. Door die problemen met meerdere professionals van verschillende instanties tegelijk aan te pakken, is de kans groter dat de cirkel van geweld wordt doorbroken.

Mooie samenwerking

Deze ‘Pilot MDA++’ is een mooie samenwerking in Oost-Brabant tussen de 31 gemeenten, de Zorg- en Veiligheidshuizen, Veilig Thuis, politie, openbaar ministerie en zorg- en justitiepartners. Veilig Thuis draagt bij door huishoudens in te brengen, die baat kunnen hebben bij deze werkwijze en we leveren capaciteit voor het analyseteam. Aanleiding voor de pilot is het ‘Adviesrapport verkenning MDA++’ (zie downloads onderaan dit bericht). Wil je meer weten over de pilot? Kijk dan eens naar het recent uitgebrachte persbericht over de pilot.

Over de werkwijze

MDA ++ is een werkwijze, die als doel heeft geweld in de meest complexe situaties duurzaam te doorbreken. Professionals vanuit verschillende domeinen maken gezamenlijk één plan van aanpak met én voor alle betrokkenen. De verschillende onderdelen van het plan zijn op elkaar afgestemd en iedereen committeert zich er langdurig aan.

Waar staat MDA++ voor?

De afkorting MDA betekent: Multi Disciplinaire Aanpak. De eerste plus staat voor de samenwerking tussen de domeinen hulpverlening, veiligheid en medische zorg en de tweede plus voor specialistisch: alle betrokken professionals hebben, naast hun eigen specifieke expertise, ook expertise op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Downloads