Onderzoek en Pilot MDA++

Naar aanleiding van het adviesrapport verkenning MDA++ en Intieme Terreur Oost-Brabant, is in de regio Oost-Brabant in 2023 een pilot gestart. MDA++ is een werkwijze met als doel het duurzaam doorbreken van geweld in de meest complexe situaties. Vanuit verschillende domeinen wordt gezamenlijk één plan van aanpak met en voor alle betrokkenen gemaakt, dat op elkaar is afgestemd en waar iedereen zich langdurig aan committeert. De eerste plus staat voor de samenwerking tussen de domeinen hulpverlening, veiligheid en medische zorg en de tweede plus voor specialistisch: alle professionals hebben, naast hun eigen specifieke expertise, ook expertise op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Veilig Thuis doet actief mee in deze pilot door scherp te zijn op situaties die baat kunnen hebben bij deze werkwijze en capaciteit te leveren voor het analyseteam. Meer informatie over het onderzoek MDA ++ kun je vinden in het adviesrapport en de bijbehorende onderlegger. Wil je meer weten over de pilot? Kijk dan eens naar het recent uitgebrachte persbericht over de pilot.