Landelijke campagne Trouwen tegen je wil

In Nederland hoef je niet te accepteren, dat je van je ouders moet trouwen met iemand waar je niet zelf voor gekozen hebt. Ook al hebben ouders de beste bedoelingen, en ook al is die partner in hun ogen goed vanwege een goede opleiding of zelfde achtergrond. Hier in Nederland mag je niet gedwongen worden. Sterker nog, het is volgens de wet zelfs verboden.
Als je in zo’n situatie zit, vind je het vaak heel moeilijk om erover te praten. Thuis willen ze er niks over horen. Mag er misschien zelfs niet over gepraat worden. Toch is het belangrijk, om er niet alleen mee rond te lopen. Praat er met iemand over. Iemand die je vertrouwt. Zoek professionele hulp. En hoe eerder je hulp zoekt, hoe beter. Want door er over te praten, kan er een oplossing worden gevonden. Hoe eng dat soms ook lijkt.
Op onze website en op de website www.trouwentegenjewil.nl vind je tips en diverse instanties die hulp kunnen bieden. Ook anoniem, want we begrijpen hoe gevoelig het ligt.

Ook professionals zijn van groot belang!

In Nederland lopen veel jongeren gevaar om te worden uitgehuwelijkt. Het hele jaar door speelt deze problematiek. De vakantieperiode is echter extra risicovol omdat jongeren tijdens een vakantie in het buitenland kunnen worden uitgehuwelijkt of achtergelaten. Ook op jouw school of in jouw werkgebied kunnen leerlingen en jongeren te maken hebben met huwelijksdwang of achterlating. Soms is de school de enige plek waar een jongere buitenshuis kan zijn. De school is dan de enige plaats waar een jongere met zijn of haar problemen voor de dag kan komen.

Huwelijksdwang betreft complexe problematiek. De gevolgen voor de slachtoffers kunnen ernstig zijn, zoals weglopen van huis, achterlating of mishandeling of zelfs (soms) zelfdoding. Ook komt het voor dat jongeren in de zomerperiode aan het eind van de vakantie worden achtergelaten terwijl de rest van het gezin terugkeert naar Nederland.

Wij vragen je aandacht ervoor dat alertheid door docenten, mentoren, schoolmaatschappelijk werk of andere professionals in de wijk op huwelijksdwang en achterlating een wereld van verschil voor een jongere kan maken.

Bij huwelijksdwang en achterlating is het belangrijk dat je vermoedens of signalen hiervan niet toetst bij de ouders, maar de signalen bespreekt met de jongere zelf en deskundigen inschakelt van Veilig Thuis. Dit vanwege de risico’s die een jongere kan lopen als de familie weet dat over het aankomende huwelijk of mogelijke achterlating met derden is gesproken. Meer tips vind je bij Eergerelateerd geweld.