Internationale dag tegen meisjesbesnijdenis

Meisjesbesnijdenis is een culturele traditie die voorkomt in zeker 30 landen in Afrika en Azië. Zulke oude tradities zijn niet zo gemakkelijk uit te roeien en komen met migratie mee naar ons land.

Het varieert van lichte vormen tot ernstige verminking. In de meeste landen zijn alle vormen verboden omdat ze schade toebrengen aan meisjes, zowel lichamelijk als geestelijk.

Ook in Nederland is meisjesbesnijdenis verboden, en daarmee strafbaar. De meeste gemeenschappen waar het voorkomt, hebben sleutelpersonen om meisjesbesnijdenis in hun eigen kring bespreekbaar te maken. En om duidelijk te maken dat het hier niet mag.

Deze sleutelpersonen doen het moeilijke werk om tegen de stroom in te roeien. Vaak is er sprake van groepsdruk binnen families. Met name wanneer gezinnen op bezoek gaan bij hun familie ontstaat deze groepsdruk. Oma’s vinden dan bijvoorbeeld dat het meisje besneden moet worden en zij hebben soms zelfs al iemand geregeld die dat kan uitvoeren. Voor ouders is het moeilijk om dan voet bij stuk te houden.

Daarom is de ‘Verklaring tegen meisjesbesnijdenis’ voor hen beschikbaar. Daarin staat dat het in Nederland verboden is en dat ouders in moeilijkheden kunnen komen als zij het toch laten doen. Dat kan hen helpen om familie te overtuigen.

6 februari is jaarlijks ‘Zero tolerance day’, de internationale dag tegen meisjesbesnijdenis. Deze is bedoeld om aandacht te vragen voor deze beschadigende vorm van kindermishandeling. En wat ons betreft ook om de sleutelpersonen in het zonnetje te zetten die hier in Nederland opkomen voor de rechten en de gezondheid van meisjes uit hun eigen cultuur.

Bij vragen of vermoedens kun je contact opnemen met Veilig Thuis of met de Jeugdgezondheidszorg. Bij het ministerie van VWS is ook de ‘Verklaring tegen meisjesbesnijdenis’ verkrijgbaar in 7 talen.

Wij gaan voor zero meisjesbesnijdenis in de hele wereld!