Het gaat bij mij thuis niet goed. Dit kan ik doen.

Huiselijk geweld en kindermishandeling komen vaak voor, op alle leeftijden en in alle culturen. Het zijn zelfs de meest voorkomende vormen van geweld. Als je wordt uitgescholden bijvoorbeeld, of misschien zelfs geslagen. Of als je ouders veel ruzie maken en elkaar uitschelden. Maar ook als jij zelf soms agressief wordt.

Iedereen is natuurlijk wel eens kwaad, maar er ontstaat echt een probleem als ruzie of gevoelens van onmacht worden afgereageerd op een partner, kind, ouders of een vriend(in).

Het is belangrijk dat het thuis weer veilig wordt en dat er hulp voor iedereen komt, want het geweld stopt niet vanzelf. Iemand moet de eerste stap zetten! Ben jij dat?

 

Dit kun je doen

Praat erover met iemand die je vertrouwt

Heb je te maken met kindermishandeling of huiselijk geweld in jouw gezin? Blijf er niet mee rondlopen. Praten met een goede vriend, een familielid of een buurman of –vrouw is een belangrijke eerste stap. Als je jonger bent dan 18 jaar kun je ook praten met iemand op jouw school of bellen met de kindertelefoon.

Vaak zijn er meer mensen bereid je te helpen dan je zelf denkt. Je kunt je hart luchten bij deze persoon, en je kunt ook vragen of hij of zij met je mee gaat naar een hulpinstantie. Op de website van jouw gemeente vind je meer informatie over hulpverleners in jouw buurt.

Je kunt ook zelf hulp zoeken. Tips vind je bij Hulp zoeken en verder lezen.

Neem contact op met Veilig Thuis

Veilig Thuis is er voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met huiselijk geweld en kindermishandeling.

Als je contact met ons opneemt luisteren we goed naar jouw verhaal. We kunnen je vragen beantwoorden en advies geven. En we kijken samen met jou of er professionele hulp nodig is en welke hulp dan het beste is. Als je wil of als dat nodig is, kun je anoniem blijven.

Soms is het snel duidelijk welke problemen er zijn en welke hulp nodig is. In dat geval gaat Veilig Thuis deze hulp organiseren. Soms is er niet duidelijk wat er aan de hand is, dus moet dat eerst uitgezocht worden. Dat doet Veilig Thuis zo veel mogelijk samen met jou.

Twijfel je? Bel dan, eventueel anoniem, voor advies. Want anders gebeurt er niets!

Directe nood? Neem contact op met de politie

Bel in geval van nood altijd direct 112.