Het Crisis-Interventie-Team van Veilig Thuis als toegang voor Spoed voor Jeugd.

Per 1 januari a.s. gaat Veilig Thuis Zuidoost-Brabant de crisiszorg voor de jeugdigen tot 23 jaar in het vrijwillig kader uitvoeren. Veilig Thuis neemt dit deel over van Jeugd Bescherming Brabant.

De naam van het team van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant dat deze dienst gaat uitvoeren is:
Crisis Interventie Team (CIT) Zuidoost-Brabant

Zij zijn vanaf 1 januari 2022 bereikbaar via:
088-0666987 en cit@vtzob.nl

Wat doet het Crisis Interventie Team (CIT) Zuidoost-Brabant?

Het Crisis Interventie Team (CIT) Zuidoost-Brabant is het aanspreekpunt voor jeugdigen en/of hun ouders die thuis of in de opvoeding een crisis ervaren waardoor het thuis onveilig is. De situatie kan niet wachten! Ook is het CIT bereikbaar voor hulpverleners die een (dreigende) crisis signaleren in een gezin waar een jeugdige bij betrokken is. Het CIT zal, net als SEZ-JBB voorheen, de ‘voordeur’ voor Spoed voor Jeugd zijn als het gaat om de inzet van crisishulp in het vrijwillig kader.

Het team SEZ van Jeugd Bescherming Brabant blijft de voorlopige maatregelen bij jeugdigen (VOVO en VOTS’en) uitvoeren in de regio, evenals de crisishulp voor hun eigen cliënten. Zij blijven bereikbaar onder telefoonnummer 088-0666999.