Er is een melding over mij gedaan. Dit kan ik verwachten.

Er is iemand die zich zorgen maakt over de veiligheid bij jou thuis. Hij of zij heeft een melding bij ons gedaan. Dat is natuurlijk best even schrikken. Als blijkt dat die zorgen terecht zijn, biedt deze melding je de kans om de situatie thuis te verbeteren. Veilig Thuis gaat na wat er aan de hand is en of jullie hulp nodig hebben.

Als het inderdaad niet zo goed gaat bij jou thuis, is het goed dat iemand dat opmerkt en bij ons meldt. Dit is zelfs verplicht voor mensen die vanuit hun beroep met jou en/of je gezin te maken hebben. Dit staat zo in de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Die Meldcode is een stappenplan voor professionals, die zich zorgen maken over een mogelijk onveilige thuissituatie. Contact met Veilig Thuis is één van de stappen in de Meldcode.

Helaas komen huiselijk geweld en kindermishandeling best vaak voor. Daarom is Veilig Thuis er: wij kijken wat er aan de hand is in jouw gezin en wat we kunnen doen om het (weer) veilig te maken bij jou thuis.

 

Veilig Thuis bekijkt of het nodig is om de veiligheid in jouw gezin te herstellen

Wat gebeurt er na een melding?

Als wij een melding binnenkrijgen verzamelen wij informatie over jouw situatie, onder andere door contact op te nemen met jou en eventuele andere directbetrokkenen. Ook kijken wij in onze systemen, maar ook in die van de politie, gemeente en de Raad voor de Kinderbescherming. Veilig Thuis kan en mag dat volgens de wet. Op basis van deze informatie en het verhaal van de melder besluiten we wat we hierna gaan doen.

Wij geven advies

Vaak is advies genoeg. Soms is het verstandig om professionele hulp in te schakelen. Veilig Thuis werkt nauw samen met lokale instellingen en hulpverleners.

Degene die zijn zorgen meldt kent jou en jouw gezin, misschien dat jullie samen nog iets kunnen doen om de situatie te verbeteren?

Wij organiseren hulp voor jouw gezin

Soms is direct duidelijk wat nodig is. In dat geval gaan we deze hulp organiseren. Meestal vragen we hiervoor een hulpverlener uit jouw gemeente. Het kan dus gebeuren dat je zelf nooit contact hebt met ons, maar samen met de hulpverlener de veiligheid kunt herstellen.

Als het nodig is, stellen wij duidelijke voorwaarden om voor jouw gezin een veilige leefomgeving te organiseren.

Wij onderzoeken wat nodig is voor jouw gezin

Soms is een onderzoek nodig om meer informatie te krijgen. Dan gaan we in gesprek met jou, je gezin en vaak ook met andere mensen in je omgeving; we laten je dan altijd weten met wie we praten en waarover.
We werken zoveel mogelijk samen met het hele gezin. Soms lukt dat niet, bijvoorbeeld omdat niet alle gezinsleden willen meewerken. Dan doen we toch onderzoek, ook als niet iedereen het ermee eens is. We willen namelijk wel weten of het veilig is bij jou thuis.

Na het doen van onderzoek, bespreken we met je of er hulp voor jou en je gezin nodig is. En zo ja, welke hulp het beste past. Een hulpverlenende instantie in jouw regio biedt jullie die hulp. Veilig Thuis brengt jullie in contact met die instantie.

We werken samen met andere organisaties

Om ons werk te kunnen doen werken we samen met veel organisaties, zoals de hulpverleners in jouw gemeente, gespecialiseerde hulpverleners, artsen, scholen, politie en justitie en de Raad voor de Kinderbescherming.