Er is een melding over mij gedaan. Dit kan ik verwachten.

Huiselijk geweld en kindermishandeling komen vaak voor, op alle leeftijden en in alle culturen. Het zijn zelfs de meest voorkomende vormen van geweld. Iemand die zich zorgen maakt om de veiligheid bij jou thuis kan contact opnemen met Veilig Thuis.

Voor professionals is er de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Dit is een stappenplan wat professionals moeten volgen als ze zich zorgen om jouw situatie maken. Een onderdeel van de meldcode is dat de professional contact op mag nemen met Veilig Thuis.

 

Veilig Thuis bekijkt of het nodig is om de veiligheid in jouw gezin te herstellen

Wij geven advies

Als iemand zich zorgen maakt over jouw thuissituatie kunnen wij eerst advies geven. Degene die zijn zorgen meldt kent jou en jouw gezin, misschien dat jullie samen nog iets kunnen doen om de situatie te verbeteren?

Wij organiseren hulp voor jouw gezin

Als advies niet genoeg is kijken we wat nodig is in jouw gezin.

Soms is dat direct duidelijk. In dat geval gaan we deze hulp organiseren. Meestal zullen we hiervoor een hulpverlener uit jouw gemeente vragen. Het kan dus gebeuren dat je zelf nooit contact hebt met ons, maar samen met de hulpverlener de veiligheid kunt herstellen.

Wij onderzoeken wat nodig is voor jouw gezin

Soms is niet duidelijk wat er aan de hand is, dan moet dat eerst uitgezocht worden. We gaan dan met jou en je gezin in gesprek. We praten ook met anderen die kunnen helpen bij het herstel van de veiligheid.

We werken zoveel mogelijk samen met jou en je gezin. Maar lukt dat niet en is het voor de veiligheid van kinderen of volwassenen nodig, dan kunnen we ook onderzoek doen zonder dat je het daarmee eens bent.

Als we weten welke hulp nodig is organiseren we de hulp.

We werken samen met andere organisaties

Om ons werk te kunnen doen werken we samen met veel organisaties, zoals de hulpverleners in jouw gemeente, gespecialiseerde hulpverleners, artsen, scholen, politie en justitie en de Raad voor de Kinderbescherming.