De Dag tegen Ouderverstoting

Kinderen hebben recht op contact met beide ouders, ook wanneer die ouders met ruzie uit elkaar gaan. Soms is de boosheid van de ene ouder naar de andere zo groot, dat deze het kind opzet tegen de andere ouder. Deze ouder voelt zich vernederd en verlaten en gebruikt het kind als wapen in de strijd. Er is dan meestal sprake van een conflictscheiding, soms ook wel ‘vechtscheiding’ genoemd.

De ene ouder vertelt verhalen waarin de andere ouder negatief wordt afgeschilderd en probeert het contact te verstoren. De andere ouder weet niet wat te doen en trekt zich terug. Na verloop van tijd wil het kind de andere ouder niet meer zien. Het is als het ware gehersenspoeld.

Ouderverstoting is schadelijk voor de ontwikkeling van een kind omdat het een van de ouders moet missen. Ouderverstoting is ook schadelijk voor de ouder die zijn of haar kind moet missen. Het zal duidelijk zijn dat dit veel verdriet met zich meebrengt.

Er zijn ouders die zelf geweld gebruikt hebben waarna hun kind geen contact meer met hen wil. Vervolgens beschuldigen zij de andere ouder ervan het kind bij hen weg te houden. Maar er kan nooit sprake zijn van ouderverstoting als het kind mishandeld of misbruikt is of getuige is geweest van geweld in het gezin. Dan is er sprake van een kind dat goede redenen heeft om afstand te willen van een ouder die het niet meer vertrouwt.

Het is dus ingewikkelde materie waarbij de dingen niet altijd zijn zoals ze lijken. Pas na goed onderzoek kan duidelijk worden wat er echt aan de hand is. Als maatschappij hebben we nog niet echt een antwoord op de vele conflictscheidingen en op ouderverstoting. Wel lijkt duidelijk dat we er zo vroeg mogelijk bij moeten zijn, dat goede hulpverlening nodig is om de ouders te begeleiden en dat er snel grenzen moeten worden gesteld als een of beide ouders de kinderen in de strijd betrekken.

Ook van belang is de rol van de vrienden en familie. Laten zij zich meetrekken in de strijd of proberen zij te kalmeren en te relativeren? Hopelijk willen vrienden en familie zich inzetten om, in het belang van het kind, ervoor te zorgen dat het kind met twee ouders kan opgroeien. Wat ook hun gevoelens zijn ten opzichte van de andere ouder. Dat vraagt heel veel zelfbeheersing van iedereen. Hopelijk is dat op te brengen door altijd te bedenken: het kind is onschuldig en heeft recht op twee ouders.