Dag tegen misbruik van ouderen

Ouderen op zekere leeftijd worden vaak kwetsbaar, zowel fysiek als psychisch en emotioneel. Soms is sprake van dementie of van fysieke afhankelijkheid van anderen. Ook komt veel eenzaamheid voor onder ouderen. Dat maakt hen minder weerbaar tegen financieel misbruik door familieleden, mantelzorgers, professionals of vrijwilligers. Het komt (te) vaak voor dat geld of sieraden worden weggenomen of dat misbruik wordt gemaakt van de pinpas. Of er wordt aangedrongen op een testamentwijziging die gunstig is voor de misbruikmaker.

Het is niet altijd gemakkelijk te bepalen wanneer er sprake is van misbruik. Een oudere mag immers zelf bepalen wat hij of zij met het eigen geld doet. En als je dan dat lieve nichtje wat extra’s geeft, wie kan daar iets van zeggen? Of de vrijwilliger die toch zoveel voor je doet en die een kostbaar sieraad krijgt. Wie zijn wij om de autonomie van een oudere te beperken op financieel gebied? Hoe zouden wij het zelf vinden als iemand voor ons ging bepalen hoe wij wel en niet met ons geld mogen omgaan?

Maar aan de andere kant krijgen we soms wel echt een niet-pluis-gevoel. Is er wel echt sprake van vrije wil of vindt er druk plaats, door middel van emotionele chantage of indirecte dreigementen? En soms is het regelrechte diefstal wanneer de pinpas niet alleen voor de boodschappen wordt gebruikt maar ook als extra inkomsten dient voor het familielid dat de boodschappen doet.

We willen graag dat ouderen langer thuis blijven wonen en door hun netwerk worden geholpen. Verreweg de meeste mantelzorgers doen dat gelukkig naar eer en geweten. Mocht u twijfelen, vraag dan advies aan Veilig Thuis, of doe een melding. Dan kunnen we onderzoeken wat er aan de hand is en ingrijpen waar nodig en mogelijk. Want financieel misbruik door iemand die je vertrouwt, dat gun je geen enkele oudere.