Actieplan Ouderen in veilige handen

Donderdag 23 november vond in Den Bosch een van de zes bovenregionale bijeenkomsten plaats in het kader van het actieplan Ouderen in veilige handen 2015-2017. Wat zijn de resultaten en hoe borgen we die?

Veilig Thuis Oost-Brabant was hier aanwezig.

Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst presenteerde Regioplan de eerste resultaten en conclusies naar aanleiding van een inventarisatie. Regioplan hield deze inventarisatie onder een groot aantal gemeenten om de stand van zaken van het actieplan inzichtelijk te maken. Het tweede deel van de bijeenkomst ging over verbinding; de taakverdeling tussen gemeenten en Veilig Thuis. En over borging in het kader van de aanpak van ouderenmishandeling.

Regioplan levert eind 2017 het rapport op aan het Ministerie van VWS.

Doel van het actieplan Ouderen in veilige handen 2015-2017 is om ouderenmishandeling te voorkomen en als het dan toch voorkomt, zo vroeg mogelijk te signaleren en te stoppen. Of het nu gaat om de huiselijke kring of de professionele omgeving. Het plan richt zich op ouderen en hun omgeving, gemeenten, professionals en vrijwilligers. Het brengt partijen bij elkaar op zowel landelijk als lokaal/regionaal niveau.